Uthyrningspolicy

Vårt syfte är att skapa trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. För att söka lägenhet hos oss ställer vi följande grundkrav:

 

• Du ska ha fyllt 18 år.

• Du ska ha en fast inkomst och detta skall styrkas med arbetsgivarintyg alt anställningsbevis.

• Vid provanställning eller vikariat kan vi komma att kräva en borgensman med god ekonomi.

• Är du studerande kräver vi en kopia på antagningsbesked från skola samt från CSN. Här kan vi också komma att kräva en borgensman med god ekonomi.

• Vid pension/sjukpension krävs stabil ekonomi samt ev borgensman.

• Inga betalningsanmärkningar eller tidigare hyresskulder. Vi gör en kreditupplysning på samtliga sökande.

• Goda referenser från tidigare hyresvärdar.

• Antal personer som skall bo i lägenheten skall stämma väl överens med lägenhetens storlek.

 

Sökande som redan bor hos oss kan få förtur under förutsättning att man bott hos oss i minst 5 år, betalt hyrorna i tid samt att det inte finns klagomål eller störningar. Vi nyttjar inget kösystem utan förbehåller oss rätten att fritt välja bland alla sökande.