Tel: 0418-125 00


Jour: 0418-125 26

Med anledning av Corona viruset

2020-03-13

Med hänsyn till vår personal och våra medmänniskor, ber vi er att inte besöka oss på vårt kontor om ni visar symptom på luftvägsinfektion såsom snuva halsont hosta feber etc eller om ni har varit i kontakt med, eller själv varit i, något riskområde för coronaviruset COVID-19. 

Tack för visad hänsyn och för att ni hjälper till att minska smittspridning.


Tillbaka