Får vi gå in med huvudnyckel i din lägenhet? *
    JaNej