Är det kallt i din lägenhet

Temperaturen inomhus påverkas av väderväxlingar utomhus.

Nu är hösten här och temperaturen utomhus sjunker. Ibland sjunker utetemperaturen kraftigt från en dag till en annan, från plusgrader till flera minusgrader. Temperaturen inomhus påverkas av dessa väderväxlingar.

Kallt ute och kallt inne
Temperaturen inomhus påverkas av väderväxlingar utomhus. Värmesystemet behöver då ställa om vilket innebär att det kan ta några dagar innan inomhustemperaturen helt har anpassats till det nya kallare vädret. Det gäller både när det blir kallare ute – då blir det kallare även inne, och när det blir varmare ute så dröjer sig värmen kvar inomhus. Det här är helt i sin ordning och ingenting att oroa sig för. Om däremot temperaturen inte har landat på en normal nivå 4-5 dagar efter väderväxlingen– då är det dags att agera och göra en felanmälan.

Vad är då en normal inomhustemperatur i en bostad?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att temperaturen i en bostad bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.
De rekommenderar vidare att temperaturen inte långvarigt får vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa.
Hyresgästföreningen rekommenderar 20 – 21 grader.

Mina element är kalla – ska det vara så?

Det väsentliga är att rumstemperaturen är den rätta. På varje element sitter en termostatventil som känner av temperaturen i rummet. När termostaten känner att det är rätt temperatur i rummet, stänger den av vattenflödet och elementet svalnar till samma temperatur som det är i rummet. När temperaturen i rummet sjunker under rätt temperatur, så öppnar termostaten flödet igen och elementet blir varmt. På så sätt hålls en jämn innetemperatur.
Om du har rätt temperatur i din lägenhet så är kalla element ett tecken på att termostaten på elementet fungerar som den ska.

Jag upplever att det är kallt i lägenheten!

Olika människor uppfattar temperaturer på olika sätt, det som upplevs för kallt av en person kan upplevas som en behaglig temperatur för någon annan.
Det är viktigt att själv mäta temperaturen i lägenheten innan du gör en felanmälan. För att mäta en temperatur som är rättvisande i ett rum så placeras termometern mot en innervägg i rummet. Om den uppmätta temperaturen är lägre än 20 grader gör du en felanmälan till oss.

När sätts värmen på i huset?

Det här är en vanlig fråga som vi får och många tror att värmesystemen fungerar som de gjorde förr, då värmen sattes på vid ett visst datum. Men idag sker det helt med automatik oberoende av datum. När det blir kallt ute går värmen på automatiskt. Ju kallare det är ute desto varmare vatten skickas ut i värmesystemet och till elementen i lägenheterna. Det innebär att elementen kan vara varma även när det är kallt på sommaren och kalla om det är varmt på hösten.

Jag har en termometer på fönsterbänken och som visar +16 °C. Vad är fel?

När termometern placeras mot en yttervägg eller i ett fönster blir temperaturen missvisande. Det beror på att väggar och fönster håller en lägre temperatur än rummet i övrigt. För att mäta den korrekta temperaturen i ett rum ska termometern placeras mot en innervägg i rummet.

Jag upplever att temperaturen sjunker på natten, stämmer det?

Temperaturen i värmesystemet sänks inte på natten men eftersom lampor, TV-apparater och annan elektronisk utrustning stängs av så kan temperaturen sjunka något.

Behöver man lufta elementen i lägenheten?

Om temperaturen i din lägenhet inte ligger på en normal nivå 4-5 dagar efter ett väderomslag så behöver en behörig person undersöka vad som är fel. När du gör en felanmälan så kommer en medarbetare från oss på Espace ffv och undersöker felet. Han avgör då också vilken åtgärd som är lämplig för att komma till rätta med problemet. Ibland kan elementen behöva luftas men det är långt ifrån alltid som det är lösningen. Om elementen behöver luftas så gör vi det.

Du bör inte lufta dina element på egen hand eftersom det kan påverka värmesystemen i hela huset om det görs på ett felaktigt sätt.