Tel: 0418-125 00


Jour: 0418-125 26

Visar fastighet Föreningsgatan 181


Fakta

Ort: LANDSKRONA

Adress: Föreningsgatan 181

Yta: 63

Våning: 1

Lghnr: 874

Rum: 2

Hyra: 5600

Ledig: 2016-03-01

Info:

Lokalen består av 2 rum varav det ena rummet är indelat i 2 rum. 

Stort skyltfönster vetter ut mot Föreningsgatan vilken är en stor genomfartsgata med mycket biltrafik.

Toalett samt mindre trinettkök.

Hyran avser befintligt skick och ev ny hyresgäst får därmed renovera och anpassa lokalen på egen bekostnad efter fastighetsägarens godkännande. 

Fastigheten består av hyreslägenheter och därmed får ingen verksamhet bedrivas som ev kan störa de boende. 

Verksamhet som innefattar livsmedel är ej av intresse. 

Ovanstående hyra inkluderar bränsletillägg. Moms tillkommer. 

 

Tillbaka